Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Το ΟΧΙ του Έθνους αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον μας. Χρόνια πολλά και την Ελληνική σημαία ψηλά! Μανώλης Ιωαννίδης 
Αντιδήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ντοκιμαντέρ για την Ολυμπία από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης


Αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε επίσκεψή στο δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας το πρωί της Δευτέρας 23 Οκτωβρίου, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο και στελέχη της δημοτικής αρχής, στα πλαίσια ενός ντοκιμαντέρ για την Ολυμπία που ετοιμάζει ομάδα μαθητών του.


Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από την εκπρόσωπο της διοίκησης του Κολλεγίου Ιωάννα Φουντά – Κόντου και τους καθηγητές τους Ιωάννη Αλέκογλου και Βίκυ Νικολαράκη, πήραν συνέντευξη από τον δήμαρχο Ευθύμιο Κοτζά και τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Άρη Παναγιωτόπουλο, συλλέγοντας στοιχεία για τον εμπλουτισμό του ντοκιμαντέρ τους. 

Την επομένη, παρακολούθησαν την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και πήραν πλάνα για το ντοκιμαντέρ. Όπως γνωστοποίησαν στους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής Ολυμπίας, το ντοκιμαντέρ, όταν θα είναι έτοιμο, θα δοθεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας

Avatonpress: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: ειδική ενημερωτική εκ...

Avatonpress: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: ειδική ενημερωτική εκ...: Παρουσία του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου και του Αντιδημάρχου αθλητισμού και νέας γενιάς Μανώλη Ιωαννίδη, πραγμ...

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Βίος Αγίου Δημητρίου και απολυτίκιον
Εις την «θεοφύλακτον τῶν Θεσσαλονικέων μητρόπολιν»,«ὑπερβαλλόντως ὑπερέχουσαν πλούτῳ τε καὶ ποικίλῳ καὶ ἀνθρώποις συνετοῖς καὶ χριστιανικωτάτοις», εγεννήθη και εμεγάλωσεν ο ωραιότερός της καρπός, «ὁ χαρίεις τὴν μορφήν, ψυχὴν δὲ χαριέστατος, ἡδὺς τὸ φθέγμα, τὸν τρόπον ἡδύτερος, γλυκὺς τὸν λόγον, τὸ ἦθος δὲ γλυκύτερος» Μεγαλομάρτυς του Χριστού Δημήτριος κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού και Μαξιμιανού Ερκουλίου (284-305 μ. Χ.) έχοντας ορίσει Καίσαρα Αχαΐας και Μακεδονίας τον Μαξιμιανό Γαλέριο. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διοκλητιανός παρακινούμενος από τον Καίσαρα Γαλέριο, μέλος της «Τετραρχίας», εξαπέλυσε αληθινό πόλεμο εναντίον των χριστιανών. Ο χριστιανισμός που είχε εξαπλωθεί από την Παλαιστίνην έως τον Πόντο και από την Μικρά Ασία έως την κυρίως Ελλάδα και την Ιταλίαν, έχει να επιδείξει τη εποχή αυτή αναρίθμητες θυσίες και μαρτυρικούς θανάτους σε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Σμύρνη, η Αντιόχεια, η Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Κύπρος, με αποτέλεσμα η εποχή αυτή να μείνει γνωστή στην ιστορία ως «εποχή μαρτύρων» του χριστιανισμού.


Με τον ερχομό του 4ου αι. ο χριστιανισμός είχε ήδη εδραιωθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης με πολυάριθμους χριστιανούς και Εκκλησίες οργανωμένες κατά τα πρότυπα της διδασκαλίας των Αγίων Αποστόλων.


Εκλεκτό μέλος της των Θεσσαλονικέων Εκκλησίας ήτο και ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος προήρχετο από ευσεβείς γονείς, από τους πλέον επισήμους «ἄρχοντας τῶν Μακεδόνων», «πατέρας θαυμαστῷ τῷ γένει, πολύ δὲ τῇ ψυχῇ θαυμαστότερος». Είχε δε προικιστεί παρά του Δωρεοδότου παντός αγαθού με πλήθος σωματικών και πνευματικών χαρισμάτων. «Γένους σεμνότητος, οὐσίας ἀφθόνου, ἰσχύος σώματος, κάλλους ἰσότης, ἠθῶν εὐγένεια καὶ ἡ διὰ πάντων τούτων ἁρμονία καὶ

σύμβασις». Στα χαρίσματα αυτά προσετέθη η μόρφωση και η παιδεία, «ἡ τῶν λόγων ἄσκησις ἐγγὺς συνέφυ».


Με την πνευματικήν του υπεροχή, την ωραία εμφάνιση, την ευσέβεια και την ηθική του γενναιότητα ο Δημήτριος έγινε πολύ γρήγορα γνωστός σε ολόκληρη την πόλη, «ἀντὶ ψυχῆς τῇ πόλει καθίσταται» και προεβλήθη ως ιδεώδες τελείου ανθρώπου. Καταγινόταν δε κυρίως εις το να μαθαίνει το καλό και να γυμνάζεται στην πολεμική τέχνη, διότι αυτό συνδυάζει άριστα τη φρόνηση και την ανδρεία με τη στρατηγική πείρα. Η φήμη του έφθασε και μέχρι τον βασιλιά Μαξιμιανό Γαλέριο, ο οποίος εκτιμώντας τις αρετές του τον προσέλαβε αρχικά ως μέλος της συγκλήτου της πόλεως και στη συνέχεια τον τίμησε με το αξίωμα του Δούκα, διορίζοντάς τον στρατηγό όλης της Θεσσαλίας.

Ως χριστιανός ο Δημήτριος δεν περιορίστηκε μόνον στη λατρεία του μόνου και αληθινού Θεού, αλλά προχώρησε με ζέση και ζήλο στο ιεραποστολικό του έργο φωτίζοντας και διδάσκοντας τόσο με τη φωτεινή παρουσία του, όσο και με τους «θείας εμπνεύσεως» ηρτυμένους κατηχητικούς λόγους του, σπείροντας τον λόγο του Ευαγγελίου στην αγαθή των Θεσσαλονικέων γη, για να προσφέρει μέχρι σήμερα η Θεσσαλονίκη ευχύμους τους καρπούς της πίστεως.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο «σοφός, παρθένος καὶ ὅσιος καί, ὡς εἰπεῖν πάγκαλός τε καὶ παναμώμητος καὶ φύσει καὶ σπουδῇ καὶ χάριτι λαμπρυνόμενος» Δημήτριος ανεδείχθη διδάσκαλος και απόστολος. Η μόρφωση και η παιδεία του με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατέστη «ὅπλον καὶ ἀμυντήριον ἐνυπόστατον» και οικοδομικό εργαλείο και γεωργική σκαπάνη και άροτρο και αλιευτική σαγήνη και ό,τι άλλο παρόμοιο, ώστε «οὐδεὶς εἶχεν ἀντιστῆναι τῇ τοῦ Δημητρίου σοφίᾳ καὶ τῷ Πνεύματι ὃ ἐλάλει». Καλλιεργώντας έτσι ο Δημήτριος τον αμπελώνα του Κυρίου της αγαπημένης του πόλεως,«καταγράφων τὰ ῥήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς» στις καρδιές των Θεσσαλονικέων ειδωλολατρών, περιέλαβε στη σαγήνη του κηρύγματός του, εκτός της Θεσσαλονίκης, την Αττική και την Αχαΐα, ώστε να καταστεί από τότε ακόμη «θαῦμα ἐν λόγοις θείοις Δημήτριος καὶ εὐωδία Χριστοῦ». Ο Μάρτυς συνήθιζε να διδάσκει εις την «χαλκευτικὴ στοά», σε υπόγειο του Ναού της Αειπαρθένου Θεομήτορος, που ονομαζόταν Καταφυγή, κοντά στο Δημόσιο Λουτρό.


Ήδη ο αυτοκράτωρ Μαξιμιανός Ερκούλιος ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, για να συγκεντρώσει στρατό εναντίον των Ισαύρων, εκτιμώντας το λαμπρόν, περίδοξον και περίβλεπτον γένος του Δημητρίου, ως επίσης και τις αρετές που συγκέντρωνε, τον είχε ανακηρύξει ανθύπατον και αυθέντην όλης της Ελλάδος δίνοντάς του την ανάλογη στρατιωτική στολή, το δακτυλίδι και τον υπατικό ωρατίωνα, τα οποία έφερε σαν διακριτικά της στρατιωτικής εξουσίας του, αλλά και σαν μυστικά σύμβολα της διδασκαλικής αξίας και προεδρίας, που μυστικά του εχάρισε ο αληθινός και Ουράνιος Βασιλεύς του, ο Χριστός.


Ο Μαξιμιανός, αφού υπέταξε τους Σκύθες και τους Σαυρομάτες, επέστρεψε νικητής και τροπαιούχος θυσιάζοντας στα είδωλα από όσες πόλεις διέβαινε. Ήλθε και στη Θεσσαλονίκη και μερικοί από τους ειδωλολάτρες της πόλης, έχοντας στην καρδιά τους τον Πονηρό και επιθυμώντας να τιμηθούν από τον βασιλιά τού είπαν: «Μεγαλειώτατε, σε παρακαλούμεν να μας ακούσεις, διότι επιθυμούμε το συμφέρον της βασιλείας σου. Γνώρισε λοιπόν πως ο Δημήτριος, ο οποίος ετιμήθη με το βαθμό του ηγεμόνος της Θεσσαλίας, αρνήθηκε την παραδοσιακή θρησκεία και πιστεύει εις τον Χριστόν, εκείνον τον οποίον εσταύρωσαν οι Εβραίοι. Επιπλέον κηρύττει φανερά αυτόν τον Χριστόν ως Θεόν αληθινόν. Και καθημερινώς ακούνε τους πλανεμένους λόγους του οι άνθρωποι, αφήνουν τη θρησκεία τους και γίνονται Χριστιανοί». 

Ο βασιλιάς, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, κατ’ αρχάς λυπήθηκε, διότι θα έχανε τέτοιο άνθρωπο, έπειτα όμως θέλοντας να διαπιστώσει και ο ίδιος την αλήθεια, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Πήγαν οι άνθρωποι του βασιλιά στην «Καταφυγήν» και βρήκαν τον Άγιο καθήμενον και διδάσκοντα τον λόγο του Θεού, οπότε τον άρπαξαν αμέσως και τον παρουσίασαν στον βασιλιά. Ο Άγιος δεν αντιστάθηκε καθόλου, αλλά με χαρά στάθηκε μπροστά του. Ο βασιλιάς λέγει προς τον Δημήτριον: «Τέτοια τιμή περίμενα να μου δώσεις; Έτσι ήλπιζα να με τιμάς και σε ανεβίβασα σε τέτοιο βαθμό; Εγώ σε ανέδειξα ηγεμόνα της Θεσσαλονίκης και συ ούτε ένα μίλι δεν εξήλθες της πόλεως δια να με προϋπαντήσεις;». Ακούσας αυτά ο Άγιος απήντησε: «Βασιλιά μου, εγώ τιμώ την βασιλεία σου, τιμώ όμως περισσότερο από εσένα τον Θεό του ουρανού και της γης, ο οποίος είναι βασιλιάς όλου του κόσμου». «Και ποιος είναι ο Θεός σου και βασιλεύς;». Ο Άγιος απήντησε: «Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εκείνος είναι Θεός αληθινός και Βασιλεύς Παντοκράτωρ». Ο βασιλιάς του λέγει πάλι: «Λοιπόν αυτόν πιστεύεις εσύ και διά τούτο δεν καταδέχεσαι εμάς, ανάξιε της τιμής; Και τι καλό είδες από τον Χριστό σου και τον έχεις Θεό και Βασιλέα; Δεν είναι θεός ο Ζευς, ο Απόλλων και οι λοιποί, αλλά ο Χριστός σου; Δεν σε τίμησα εγώ και σε διόρισα ηγεμόνα της Θεσσαλίας; Αυτά αποδίδεις σε εμάς, αχάριστε άνθρωπε; Τέτοιος φαίνεσαι προς του μεγάλους θεούς και εμάς; Εγώ λοιπόν θα σου ανταποδώσω κατά την μολυσμένη γνώμη σου. Θα βασανισθείς και θα τιμωρηθείς με πολλά

Avatonpress: Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για τον καρκίνο του μασ...

Avatonpress: Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για τον καρκίνο του μασ...: Το δικό του μήνυμα με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού θέλησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που για ...

Eνημερωτική εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα παροχή συμβουλών ασφαλείας προς ηλικιωμένους

Παρουσία του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου και του Αντιδημάρχου αθλητισμού και νέας γενιάς Μανώλη Ιωαννίδη, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το απόγευμα της Δευτέρας 23/10 στο Α’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων ειδική ενημερωτική εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα την παροχή συμβουλών ασφαλείας προς ηλικιωμένους. 

Η ενημέρωση των ηλικιωμένων έγινε από τον Υπαστυνόμο Α’ της ΕΛΑΣ κ. Ιωάννη Προβατίδη, τον Ανθυπαστυνόμο Γεώργιο Δελιτζάκη και τον Αρχιφύλακα Γεώργιο Χατζίκο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες ασφάλειας στους ηλικιωμένους.
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Manolis Ioannidis deputy mayor Ampelokipi-Menemeni

O χαιρετισμός μου ως αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στον αγιασμό του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης για το 2017-2018

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

"ΦΟΥΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" Σταθης Γεωργιαδης: Περιμένει πως και πως

"ΦΟΥΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" Σταθης Γεωργιαδης: Περιμένει πως και πως: Φανατικά Άτλας Αμπελοκήπων-Μενεμένης δηλώνει ο Χριστόφορος αφού δεν ξεχνάει με τίποτα την τιμητική πλακέτα που του απονεμήθηκε από τον π...

"ΦΟΥΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" Σταθης Γεωργιαδης: Περιμένει πως και πως

"ΦΟΥΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ" Σταθης Γεωργιαδης: Περιμένει πως και πως: Φανατικά Άτλας Αμπελοκήπων-Μενεμένης δηλώνει ο Χριστόφορος αφού δεν ξεχνάει με τίποτα την τιμητική πλακέτα που του απονεμήθηκε από τον π...

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει. 

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος 

μτφρ: η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά


Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

για τη Νέα Γενιά!!!

Παλεύουμε μαζί, ΤEΣΣΕΡΙΣ τετραετίες τώρα. Δώσαμε μαζί πολλούς αγώνες:
- Για την τοπική μας κοινωνία!
- Για τη νέα γενιά!
- Για το Δήμο μας!

Για μένα μετράει μόνο ένα: Υπηρετώ εκείνα που βοηθούν την Τοπική μας κοινωνία, ωφελούν τη νέα γενιά και υπηρετούν το κοινωνικό καλό!
"Και, όταν θέλετε κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να σας βοηθήσει να το επιτύχετε".

- Paulo Coelho, ο αλχημιστής
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΟΚ και Ελληνικό Κολλέγιο: Μία σχέση εμπιστοσύνης
Μία σχέση εμπιστοσύνης, η οποία υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του Ελληνικού Κολλεγίου συνεχίζεται και φέτος με την παροχή υποτροφιών που εξασφαλίζουν την άριστη ακαδημαϊκή μόρφωση των αθλητών του συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ Ηλίας Παπαθεοδώρου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου στην περιοχή της Θέρμης και συναντήθηκε με την κυρία Έμυ Φουντά (Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου), αλλά και με την κυρία Ιωάννα Φουντά (εκπρόσωπο του Ελληνικού Κολλεγίου).

Τον προπονητή του ΠΑΟΚ υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης του Ελληνικού Κολλεγίου κ.Πέτρος Φουντάς που επεσήμανε πως... "αυτή η συνεργασία που έχουμε με χαρά με τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ σημαντική και δεν μετριέται σε χρήματα..."


Ο κ.Παπαθεοδώρου με την ευκαιρία της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου, επισκέφθηκε και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ (διακρίνεται σε φωτογραφία μαζί με τον κ.Νίκο Δεμερτζή...) στο οποίο προπονούνται τμήματα των ακαδημιών μπάσκετ του ΠΑΟΚ. 

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ευχαριστεί το Ελληνικό Κολλέγιο για την εποικοδομητική συνεργασία όλων αυτών των ετών και την ακαδημαϊκή υποστήριξη των αθλητών του συλλόγου. 

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Αυτά τα είναι τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται 100% από το ΕΣΠΑ…. Εσύ τα ήξερες;
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ.


Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά».

Τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100%

Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.


Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ.

Τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100% (Ολη τη λίστα)

Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού. Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Τομέας Κρέατος

Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα

Τομέας Φρούτων και λαχανικών

Τομέας λαδιού

Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα

Προϊόντα Αλευρόμυλων

Αμυλούχα Προϊόντα

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Δυνατότητα έως και 100 δόσεων οφειλές προς τους Δήμους.Δυνατότητα έως και 100 δόσεων οφειλές προς τους Δήμους.
Αναλυτικά όσα προβλέπει η ρύθμιση του υπ. Εσωτερικών.
Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, με δυνατότητα έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, έχουν από σήμερα οφειλέτες, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4483 του υπουργείου Εσωτερικών.


Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων,
από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων,
από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων,
από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων,
από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια για την είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικείου Δήμου ή

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Γιατί ευλογούνται τα σταφύλια σήμερα στην γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος;

Η Ευλογία των σταφυλιών κατά τη Μεταμόρφωση κατανοείται μέσα από τις θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοσμολογικές διαστάσεις της εορτής αυτής. Ο Κύριος «ημέρας εξ» η «ωσεί ημέρας οκτώ», μετά την πρόρρηση του Πάθους Του,«εις όρος υψηλόν… μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών (Πέτρου, ᾿Ιακώβου και ᾿Ιωάννου), και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος,τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως». Αυτός είναι ο Δημιουργός του κόσμου, αλλά και ο κυρίαρχος των εσχάτων. Αυτός είναι η άμπελος «εν ουρανοίς μεν έχουσα την ρίζαν, επί γης δε τα κλήματα·άμπελος κλαδευομένη το σώμα, αλλ᾿ ου την ρίζαν· άμπελος μετά τρίτην ημέραν του κλαδευθήναι βλαστάνουσα τον βότρυντής αναστάσεως». Είναι φυσικό, λοιπόν, με τη Μεταμόρφωση του Κυρίου να φωτίζεται και να δοξάζεται ολόκληρος ο κόσμος. 

Η κτίση φαιδρύνεται και αποκτά τη λαμπρότητα που είχε κατά το χρόνο της δημιουργίας. Γι᾿ αυτόν ακριβώς το λόγο και η κτίση, ανταποκρινόμενη δοξολογικά σ᾿ αυτή τη δωρεά και την ελπίδα, αναφέρεται προς το Δημιουργό της και τον ευχαριστεί, αλλά και η Εκκλησία στην πιο κατάλληλη εορτή, της Δημιουργίας και των Εσχάτων της ανανέωσης και της ελπίδας, συνηθίζει να ευλογεί τον κόσμο και τις απαρχές του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η ανανέωση αρχίζει από το Θεό, περνά μέσα από τη φύση και καταλήγει στη σωτηρία του ανθρώπου. 

Η ευλογία των σταφυλιών, των αντιπροσωπευτικών αυτών απαρχών του κόσμου, είναι μία λειτουργική πράξη που τονίζει -ιδιαίτερα τη δοξολογική και ευχαριστιακή προσφορά της ύλης και των καρπών της γης στο Δημιουργό Θεό και κτίστη των απάντων. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν ο καρπός αυτός της αμπέλου μας δίδει το κρασί, που ο Χριστός ευλόγησε στην Κανά, για να τονίσει την εν Χριστώ μεταμόρφωση του κόσμου, αλλά και μας το παρέδωσε στο Μυστικό Δείπνο, ως το

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Πυρά από ΝΔ για την κατάργηση εθνικού ύμνου και έπαρση σημαίαςΣτα…κάγκελα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να αφαιρέσει από το πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων την έπαρση της σημαίας, παράλληλα, με την ωδή του εθνικού ύμνου από τους μαθητές.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στο οικοσύστημα ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Φαντάζεστε η κυβέρνηση Σαμαρά να καταργούσε πρωινή προσευχή, έπαρση σημαίας και εθνικό ύμνο στα σχολεία τι θα έλεγε ο Καμμένος και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες;”. 

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τις κυβερνητικές κινήσεις και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Σκάι”, κάνοντας λόγο για ακροαριστερή ατζέντα που δεν έχει σχέση με τις παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας. «Η πρόθεση Γαβρόγλου, της κυβερνήσεως ήταν να καταργηθεί και η πρωινή προσευχή, αλλά ο

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ωράριο Λειτουργίας Αίθουσας ΒαρώνΕνημερώνουμε τους πολίτες ότι από 1/8/2017 θα παραμείνουν ανοικτές για πρώτη φορά και οι 2 αίθουσες βαρών των γυμναστήριων του Δήμου μας (Α’ & Β’ ΚΑΠΗ) τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σας περιμένουμε στους κλιματιζόμενους χώρους μας για την εκγύμναση σας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στη Δημοτική Επιχείρηση τις ώρες 8.30 – 14.00.

Ωράριο Λειτουργίας Αίθουσας Βαρών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Α΄ΚΑΠΗ(Βύρωνος & Κέννεντυ)
Πρωινά 9.00-13.00 Απόγευμα:17.00 - 21.00
Β΄ΚΑΠΗ: (Ελευθερίας & 28ης Οκτωβρίου)
Πρωινά 9.00-13.00 Απόγευμα:17.00 - 21.00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Α΄ΚΑΠΗ(Βύρωνος & Κέννεντυ)
9.00-21.00 
Β΄ΚΑΠΗ: (Ελευθερίας & 28ης Οκτωβρίου)
9.00-21.00 


Εγγραφές:
Δευτέρα έως Παρασκευή : 8:30 - 14:00
ΚΔΕΔΑΜ: 28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 2310-727210

Πληροφορίες: 
Δευτέρα έως Παρασκευή : 8:00 - 15:00
Γραφείο Αθλητισμού: Δημοτικό Στάδιο ¨Κ. Καραμανλής¨, 28ης Οκτωβρίου 157
Τηλ. 2310-725775
ΚΔΕΔΑΜ: 28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 2310-727210

    -ο-
Εμμανουήλ Ιωαννίδης

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

44ο Πανελλήνιο Παίδων-Η τελετή λήξης-MVP ο Κλωνάρας44ο Πανελλήνιο Παίδων-Η τελετή λήξης-MVP ο Κλωνάρας, πρώτος σκόρερ ο Τσούκας


Με την παράταξη των ομάδων στο παρκέ του ΔΑΚ Μεσολογγίου ξεκίνησε η τελετή λήξης των αγώνων. Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Αριστείδης Γολέμης, ευχαρίστησε τους παράγοντες του δήμου για την βοήθεια τους στην άρτια τέλεση των αγώνων αλλά και όλους τους συμμετέχοντες.


Τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του τουρνουά (MVP) κατέκτησε ο Δημήτρης Κλωνάρας του ΠΑΟΚ. Στην καλύτερη πεντάδα ψηφίστηκαν επίσης οι Γιώργος Ταζόπουλος (ΠΑΟΚ), Ραφαήλ Λαναράς (Ίκαρος Καλλιθέας), Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΣΕ Δούκα) και Δημήτρης Καραϊσκος (Προμηθέας). Πρώτο σκόρερ στο τουρνουά αναδείχθηκε ο Θανάσης Τσούκας του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών.


Στην έκτη ομάδα, τον Κεραυνό Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, την απονομή έκανε ο Λάζαρος Σαββίδης (μέλος Δ.Σ. ΕΟΚ), στην πέμπτη, ΑΟ Κύδων, ο Θεόδωρος Μυζίκος (μέλος Δ.Σ. ΕΣΚΑΒΔΕ), στην τέταρτη τον Προμηθέα Πάτρας, ο Άγγελος Παπανικολάου (μέλος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ), στην τρίτη , ΑΣΕ Δούκα, ο Λάζαρος Σαββίδης (μέλος Δ.Σ. της ΕΟΚ), στην δεύτερη, τον Ίκαρο Καλλιθέας, ο

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Πνευματικές συμβουλές του Αγίου Παϊσίου


Ημέρα αγιοποίησης του Παϊσίου και ας θυμηθούμε μερικές πνευματικές διδαχές του.


“...Όσο περισσότερο ζει κανείς τη κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό! Εκεί είναι το φυσικό του, να βρίσκεται με το Θεό...”


“...Η καρδιά καθαρίζει με δάκρυα και αναστεναγμούς. Ένας αναστεναγμός με πόνο ψυχής ισοδυναμεί με δυο κουβάδες δάκρυα...”

“...Ο Θεός παρακολουθεί τη καρδιά μας και ελέγχει το περιεχόμενό της. Να εξετάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας, να μετανοούμε για το παρελθόν και να φοβόμαστε τις αδυναμίες μας. Να μην χάνουμε όμως την ελπίδα της σωτηρίας μας...”

“...Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στη Προσευχή, γιατί αυτή μας κρατάει σε επαφή με το Θεό και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής...”

“...Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δε βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει πολλή ταπείνωση...”

“...Ποτέ να μην κατακρίνουμε. Όταν βλέπουμε κάποιον να πέφτει στην αμαρτία, να κλαίμε και να παρακαλάμε το Θεό να τον συγχωρέσει...”

“...Όταν μας κυριεύει ο εγωϊσμός, μικρό θέμα μεγάλος καυγάς...”

“...Εκείνος που βοηθά τον πλησίον του, λαμβάνει βοήθεια από το Θεό. Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του με φθόνο, έχει κατήγορό του το Θεό...”

“...Ποιός ενδιαφέρεται σήμερα για τον άλλο; Κανείς. Όλοι ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας, για τον άλλο τίποτα. Γι’αυτό θα δώσουμε λόγο. Γιατί ο Θεός που είναι όλος αγάπη δε θα μας συγχωρέσει αυτή την αδιαφορία για τον πλησίον μας...”

“...Δώστε εξ’ ολοκλήρου τη καρδιά σας στο Θεό, όχι στο κόσμο. Εκείνος που έχει δώσει τη καρδιά του στο κόσμο, είναι εχθρός του Θεού...”

“...Ο άνθρωπος που κινείται από το συμφέρον του μόνο, είναι άχρηστος άνθρωπος...”

“...Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στο Θεό. Όταν εμείς εναποθέτουμε τα πάντα σε αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει...”

“...Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό, διότι μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και μεγαλύτερος αμαρτωλός ο αχάριστος...”

“...Ο χρόνος μας δόθηκε από τον Θεό για να κάνουμε καλή χρήση αυτού, αγωνιζόμενοι συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής μας...”

Για ν' απαντήσει ο Θεός στο αίτημα μας και να μας δώσει ότι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. 'Ολοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό και δεν δεχόμαστε υπόδειξη και παρατήρηση. 'Ολα τα γνωρίζουμε, είμεθα όλοι σοφοί. 'Οταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς.

Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλ' εμείς αυτές τις ευκαιρείες δεν τις δεχόμαστε όλες, τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σ' αυτή τη ζωή, σώζεται.

Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγγαρεία. Η προσευχή για ν' ακουστεί από το Θεό πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συναίσθηση βαθιά της αμαρτωλότητας μας, και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σ' ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

'Οταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σ' Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς «για να μας ξεσκονίζουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας».

Οι κανόνες, όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση, γίνονται κανόνια.

Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα, και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέττες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή, που έχουν ανάγκη τα παιδιά.

'Οποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι' άλλη, κι όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι' αυτή. Η χάρη του θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και την λίγη που είχανε. Κι' όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο.

'Οταν η νοικοκυρά λέει την ευχή, κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και, το φαγητό της, κι' αυτοί που τρώνε το φαγητό της.

Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα, που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει τον σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στην λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνισθούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε.

'Οταν κανείς φοβάται τον θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος.

'Οτι δε γίνεται ανθρωπίνως να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε.

'Οταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. 'Ενα είναι το 'Αγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω.

Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος, μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νοιώθεις το κεντρί τους.

Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στον στίβο, αλλά τους τελευταίους.

Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

'Οταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον Παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σ' ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά (=τελώνια) τρέχουν και γαυγίζουν, χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν.

Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Κτίριο «στολίδι» διεκδικεί βραβείο αρχιτεκτονικής! (ΦΩΤΟ)Το Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι υποψήφιο για βραβείο αρχιτεκτονικής!

Συγκεκριμένα, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Έργων του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α.) στις 23, 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, επιλέχθηκαν 92 αρχιτεκτονικά έργα που ολοκληρώθηκαν την πενταετία 2012-2017 τα οποία και χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους.

Στην κατηγορία «Κτίρια Κοινόχρηστης Λειτουργίας», ανάμεσα σε 18 συμμετοχές, η Επιτροπή επέλεξε να συμπεριλάβει και το Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο. Στο τέλος της αξιολόγησης των έργων από δεύτερη εξαμελή επιτροπή, σε ειδική έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη θα απονεμηθούν τα ετήσια Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ε.Ι.Α..Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ευχαριστεί

Δύο νέα υπαίθρια γυμναστήρια δωρεάν για όλους!

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Αντιδημαρχία Αθλητισμού & Νέας ΓενιάςΔύο υπαίθρια γυμναστήρια με σύγχρονα όργανα γυμναστικής ειδικά σχεδιασμένα να γυμνάζουν κάθε μυϊκή ομάδα του σώματος, δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κατά μήκος του περιπατητικού διαδρόμου στην οδό Λεωφόρου Δενδροποτάμου & εντός του πρώην Στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου. Πρόκειται για τους ανοιχτούς χώρους εκγύμνασης και άθλησης, που έχουν ως στόχο να φέρουν τους κατοίκους του Δήμου ακόμα πιο κοντά στον αθλητισμό. 

Στους νέους αθλότοπους, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να γυμνάζονται δωρεάν, χρησιμοποιώντας μάλιστα εξειδικευμένα και σύγχρονα όργανα γυμναστικής. Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης συνεχίζει να επενδύει στον τομέα του αθλητισμού, με στόχο να κάνει την άθληση κομμάτι της καθημερινότητας όλων. 

Ο εξοπλισμός των υπαίθριων γυμναστηρίων περιλαμβάνει όργανο έκτασης ποδιών, stepper, πιέσεων ώμων και έλξεως ώμων, ποδηλάτου, ελλειπτικής κίνησης ποδιών, παράλληλων μπαρων, πάγκου κοιλιακών, όργανο εκτάσεων και βάδισης αέρος κ.λ.π. Κάθε όργανο φέρει πληροφοριακή πινακίδα με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενημέρωσης για τους ασκούμενους.
Τους χώρους επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Μανώλης Ιωαννίδης και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το τελικό αποτέλεσμα.