Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Οι νέοι αντιδήμαρχοιΟι δημοτικοί σύμβουλοι που προορίζονται για αντιδήμαρχοι είναι οι εξής :
Αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας ο κ Πάντσης Κώστας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ Παυλίδης Τάσος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ο κ Λαζαρίδης Σάκης, αντιδήμαρχος Οικονομικών ο κ. Ασλανίδης Γιώργος, αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ Χριστοδούλου Μιχάλης και αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ο κ Νιγδέλης Παντελής.

Επίσης στην θέση του εντεταλμένου συμβούλου Αθλητισμού τοποθετείται ο κ Καπιτανίδης Θεόφιλος και στη θέση του εντεταλμένου συμβούλου Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης ο κ Παυλίδης Νίκος.