Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ένα στα δύο σπίτια προς πώληση την επόμενη 5ετία θα είναι υποθηκευμένο!
Της Στεφανίας Σούκη
Ο πρώτος λόγος στις τράπεζες. Κάπως έτσι περιγράφουν την εικόνα της εγχώριας κτηματαγοράς μεσίτες και σύμβουλοι ακινήτων για το πώς θα κινηθεί η αγορά αλλά και οι τιμές των ακινήτων προσεχώς εκτιμώντας ότι τα επόμενα πέντε χρόνια περισσότερες από τις μισές πωλήσεις σπιτιών στη χώρα μας θα αφορούν ακίνητα με τιμή πώλησης χαμηλότερη της υποθήκης τους με τις τράπεζες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγοραπωλησίες.
Αιτία, τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν αφειδώς και για ποσά ακόμη και μεγαλύτερα της αγοραίας αξίας των ακινήτων κατά τις πρόσφατες ''καλές'' ημέρες της εγχώριας κτηματαγοράς, όταν οι τιμές των ακινήτων, ειδικά κατά την περίοδο 2007- 2008 είχαν φθάσει στο ''peak''. Τώρα και με δεδομένα την κατάρρευση των τιμών των ακινήτων αλλά και των εισοδημάτων των δανειοληπτών, οι μεσίτες προβλέπουν ότι οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων θα γίνονται με την ενεργή εμπλοκή των τραπεζών οι οποίες θα κρίνουν κάθε ρύθμιση και κάθε οριστική διευθέτηση ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτήτη με βάσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του.
Ποια είναι τα δεδομένα που οδηγούν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ενωση Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ), οι παράγοντες που κινούν την αγορά ακινήτων είναι οι οικογενειακοί λόγοι (γάμοι – διαζύγια, γεννήσεις- θάνατοι) και οι οικονομικοί (αύξηση – μείωση εισοδήματος, προσλήψεις- απολύσεις, αποδόσεις ακινήτων –σε σχέση με τις αποδόσεις άλλων
επενδύσεων).
Οπως επισημαίνει η ΕΠΠΑ, με βάση τα επίσημα νούμερα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανεργία στην κύρια ηλικιακή κλάση αγοραστών (35-44 ετών) αυξήθηκε από 6,9% το 2007 σε 23,7% στο τέλος του 2013 και μαζί ανέβηκε και το ποσοστό των στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση, το οποίο εκτοξεύθηκε από το 3,6% το 2007 στο 25,8% το 2013. Το ίδιο διάστημα 2007- 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των ακινήτων υποτιμήθηκαν στο 69,9% της τιμής που είχαν το 2007.
Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα από τα διαμερίσματα που είχαν αγορασθεί με δάνειο την πρό κρίσης περίοδο, του 2007, με χρηματοδότηση κατά 100% από στεγαστικό δάνειο σήμερα το υπόλοιπο του δανείου είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την πραγματική αξία του ακινήτου:
“Ενδεικτικά αναφέρεται ένα διαμέρισμα το οποίο είχε αγορασθεί το 2007 με μία τιμή στα 100 χιλ. ευρώ με ένα δάνειο επίσης στα 100 χιλ. ευρώ- σύνηθες για την περίοδο εκείνη- στο τέλος του 2013 το υπόλοιπο του δανείου ήταν στα 88 χιλ. ευρώ, όταν η τιμή του ίδιου ακινήτου σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αντιστοιχεί στα 70 χιλ. Ευρώ.
Επομένως προκύπτει μία διαφορά- ζημιά του δανειολήπτη της τάξεως των 18 χιλ. ευρώ ως προς τη σχέση της πραγματικής τιμής και της υποθήκης του ακινήτου”, αναφέρει ο κ. Δ. Μπινιάρης, σύμβουλος ακινήτων και μέλος της Ενωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ). “Για το ίδιο διαμέρισμα των 100 χιλ. ευρώ, το ποσό ενός ''σωστού'' δανείου το 2007 θα ήταν στα 80 χιλ. ευρώ. Επομένως, το υπόλοιπο του δανείου στο τέλος του 2013 θα ήταν στα 70 χιλ. ευρώ, όσο δηλαδή και η τιμή του σήμερα, μετά την πτώση των τιμών που έχει μεσολαβήσει στην εγχώρια κτηματαγορά λόγω της κρίσης”.