Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
''Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει.''

Μέγας Αλέξανδρος.