Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Έκδοση ταυτότητας προπονητή & πιστοποιητικών παρακολούθησης

Α1. Έκδοση ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA


Στις ΠΑΕ Α και Β Εθνικής 
Στις ομάδες Κ-20, Κ-17, 
Στις ομάδες που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Νέων και Παίδων,
Στα σωματεία της Γ Εθνικής κατηγορίας, 
Στις ομάδες που συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα Σάλας.

Προσλαμβάνονται υποχρεωτικά προπονητές κάτοχοι ταυτότητας UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2015.

Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τις Ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο κανονισμός προπονητών και αυτό θα γίνεται εφάπαξ για μία τριετία και στο όνομα του αιτούντος.

Προϋποθέσεις έκδοσης ταυτότητας 

Προϋποθέσεις έκδοσης της Ταυτότητας προπονητή τριετούς διάρκειας για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου της UEFA ή εξομοιωμένων με αυτά.
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο.
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες 
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου ή αντίγραφο επικυρωμένο (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή). 
5)Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών 
6) Καταβολή παραβόλου 60 ευρώ.

Α2. Έκδοση ταυτότητας τριετίας προπονητή ΕΠΟ

Στις ομάδες και στα τμήματα υποδομής που συμμετέχουν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των ΕΠΣ,
Στα γυναικεία σωματεία που αγωνίζονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα

Προσλαμβάνονται υποχρεωτικά προπονητές κάτοχοι ταυτότητας ΕΠΟ τουλάχιστον με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.

Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τις ταυτότητες τριετίας προπονητών ΕΠΟ εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο κανονισμός προπονητών και αυτό θα γίνεται εφάπαξ για μία τριετία και στο όνομα του αιτούντος.

Προϋποθέσεις έκδοσης ταυτότητας 

Προϋποθέσεις έκδοσης της Ταυτότητας προπονητή τριετούς διάρκειας για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου UEFA-C ή προπονητές με πιστοποιητικό παρακολούθησης UEFA-B ή προπονητές με πιστοποιητικό παρακολούθησης UEFA-C
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο.
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ή το πιστοποιητικό παρακολούθησης ποδοσφαίρου ή αντίγραφο επικυρωμένο (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
5) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
6) Καταβολή παραβόλου 180 ευρώ

Β. Πιστοποιητικά παρακολούθησης

Προϋποθέσεις έκδοσης των πιστοποιητικών παρακολούθησης

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχολής προπονητών UEFA-Β΄ 
Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της Σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.
1. Αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου προπονητών.
2. Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Ο.
Σημείωση: Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας αυτό το πιστοποιητικό και τα άλλα (πλην ταυτότητας) δικαιολογητικά, όπως στις προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης περιγράφονται, στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, μπορεί να εκδώσει στο όνομα του σωματείου με το οποίο έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό προπονητών άρθρο 6), Δελτίο πιστοποίησης.

β) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχολής προπονητών UEFA-Α΄
Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις των Σχολών και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.
1. Αίτησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου προπονητών.
2. Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Ο.

Σημείωση: Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας αυτό το πιστοποιητικό και τα άλλα δικαιολογητικά, όπως στις προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης περιγράφονται, στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων η στην Ε.Π.Ο. (ανάλογα με την διοργάνωση), μπορεί να εκδώσει στο όνομα του σωματείου με το οποίο έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό προπονητών άρθρο 6), δελτίο πιστοποίησης.

γ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχόλης προπονητών UEFA-C
Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της σχολής 
1. Αίτηση στο τμήμα μητρώου προπονητών 
2. Καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ 
Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των Σχολών UEFA-Β΄ και UEFA-Α΄ και UEFA-C

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους (μέσα στο διάστημα της τετραετίας μετά την αποφοίτηση της Σχολής και δεν έχουν πετύχει την λήψη του διπλώματος ), έχουν το δικαίωμα με αίτημα τους στην οικεία Ε.Π.Σ., η οποία το διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα της διοίκησης της σχολής, να παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης της Σχολής εφόσον καταθέσουν το παράβολο αξίας 50€ (25€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 25€ υπέρ Ένωσης). Το δικαίωμα αυτό εξαντλείται μετά την λήξη της τετραετίας από την λήξη της Σχολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1. Τα παράβολα μπορεί να πληρώνονται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. η στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637) προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης. Τα παράβολα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΝΩΣΕΩΝ θα εισπράττονται από τις υπηρεσίες τους.
2. Όλες οι νέες ταυτότητες προπονητών που θα εκδοθούν θα έχουν ημερομηνία λήξης 31.12.2015.