Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Τα επόμενα δημοτικά συμβούλια


Σας κάνουμε γνωστό ότι τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου μας προγραμματίστηκαν όπως παρακάτω και η ώρα έναρξής τους είναι 8.00μ.μ.:


Ø Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Ø Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Ø Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Ø Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ