Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Παροχή υπηρεσίας για συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων


Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας για συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28-5-2014 και ώρα 12:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Αλεξίου Μαρία (2313-300942)
Μητσού Κυριακή (2313-313643)